Muzeum

Vinařství má v Dolních Dunajovicích tradici starou několik století. Josef Freising nachází ve svém díle o historii Dolních Dunajovic první zmínky o pěstování révy v obci už v polovině 15. století, nejstarší vinnou révou osázenou lokalitou byla podle něj Stará hora. O tom, že obec během dalších staletí získala mezi vinařskými obcemi významné postavení, svědčí to, že měly Dolní Dunajovice od poloviny 17. století své vlastní horenské právo. Od ostatních se odlišovalo tím, že se horenský soud scházel na velikonoční pondělí a ne na sv. Jiří a sv. Vavřince jako jinde, a také nahrazením hrdelních trestů pranýřem (pranýř z konce 16. století v obci doposud stojí).

Muzejní expozice je zaměřena jak na období před rokem 1945, kdy se zde vinařství věnovali převážně německy mluvící obyvatelné, tak na období po druhé světové válce, kdy sem nově přicházeli čeští osídlenci, kteří tuto činnost převzali.

Mezi exponáty lze spatřit průřez základními historickými nástroji, které sloužily vinařům na přelomu 19. a 20. století. Většinu této sbírky tvoří artefakty z rodinné sbírky. Několik předmětů bylo také v průběhu realizace výstavy darováno. Výstava je doplněná o textovou a obrazovou část, jejíž autorem je místní kronikář a pracovník Regionálního muzea v Mikulově Mgr. Josef Šuba.